กิจกรรมของเรา

...
แบ่งปั๋นร่วมงาน BPF 2023
อ่านเพิ่มเติม
...
การจัดอบรมระบบร้านค้าชุมชนแบ่งปั๋น ครั้งที่ 3
อ่านเพิ่มเติม
...
การจัดอบรมระบบร้านค้าชุมชนแบ่งปั๋น ครั้งที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
...
การจัดอบรมระบบร้านค้าชุมชนแบ่งปั๋น ครั้งที่ 1
อ่านเพิ่มเติม
...
คณะทำงานไปสำรวจชุมชนแม่กาษา วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม
...
การจัดงานสัมมนาออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม
แชทกับผู้ขาย 0 unread messages
แชทกับผู้ขาย
      คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ กรุณาเข้าสู่ระบบ