ชุมชนสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีชื่อเสียงด้านการเลี้ยงช้าง การทอผ้าไหม ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ร้านค้าชุมชนสุรินทร์นี้ ตั้งอยู่ในตำบลบ้านกรอนเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น เช่นปลาส้ม และ ดักแด้ทอด
แชทกับผู้ขาย 0 unread messages
แชทกับผู้ขาย
      คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ กรุณาเข้าสู่ระบบ