ชุมชนแม่กาษา

ชุมชนแม่กาษา เป็น ชุมชนเกษตรกรรมและท่องเที่ยวโอทอปของจังหวัดตาก ร้านค้าชุมชนนี้เป็น แหล่งรวบรวมสินค้าและบริการจากแม่กาษา มานำเสนอขาย โดยที่สมาชิกชุมชนร่วมมือกันและประสานงานกันโดยใช้ระบบแบ่งปั๋นภายในชุมชนเอง
แชทกับผู้ขาย 0 unread messages
แชทกับผู้ขาย
      คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ กรุณาเข้าสู่ระบบ