ชุมชนตากออก

ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ห่างจากจังหวัดตากประมาณ 26 กิโลเมตร เป็นแหล่งที่มีอุทยานไม้กลายเป็นหิน และมีวัดพระบรมธาตุ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวล้านนา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สินค้าชุมชนที่น่าสนใจ ได้แก่ หมวกใบลาน ครกหิน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นตาล เป็นต้น
แชทกับผู้ขาย 0 unread messages
แชทกับผู้ขาย
      คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ กรุณาเข้าสู่ระบบ