ชุมชนยกกระบัตร

ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงาอยู่ห่างจากจังหวัดตากระยะทาง …กม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบกว้างในตอนกลางของตำบล ซีกตะวันตกเป็นแนวเทือกเขา ได้แก่ ดอยไม้แดง ดอยเม่น และดอยขุนห้วยห้า ซีกตะวันตกออกมีภูเขา ได้แก่ ดอยมันเฒ่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร

ขออภัยไม่มีสินค้าที่คุณค้นหา

แชทกับผู้ขาย 0 unread messages
แชทกับผู้ขาย
      คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ กรุณาเข้าสู่ระบบ