ชุมชนนาโบสถ์

ตำบลนาโบสถ์เป็นตำบลหนึ่งใน 3 ตำบล ของอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ประชากรในตำบลนาโบสถ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเพาะปลูกที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าว และยังมีทำสวนผลไม้ ได้แก่ ลำไย มะม่วง กล้วย มะนาว มะขามหวาน ส้ม และยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวเป็นรายได้เสริมและกินเอง สินค้าชุมชนที่น่าสนใจ ได้แก่ ปลาส้ม ไข่เค็ม ผ้าปักชาวเขา เป็นต้น
แชทกับผู้ขาย 0 unread messages
แชทกับผู้ขาย
      คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ กรุณาเข้าสู่ระบบ