ชุมชนท่าสายลวด

ตำบลท่าสายลวด เกิดขึ้นจากการอพยพเข้ามาทำเกษตรกรรมริมแม่น้ำเมยของชาวไทยในอดีต ตั้งอยู่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอแม่สอด ห่างจากตัวอำเภอ 7 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดตาก 93 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทพืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย ถั่วเขียว ข้าว และอื่น ๆ รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย สินค้าชุมชนที่น่าสนใจ ได้แก่ เครื่องประดับหยก ต้นไม้หยก ถั่วแปจี เป็นต้น
แชทกับผู้ขาย 0 unread messages
แชทกับผู้ขาย
      คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ กรุณาเข้าสู่ระบบ